Om sorg

Om sorg


Lena Johnsen forteller kort tid etter Kåre døtt


I en tid av utrolig sorg. Det som ikke skulle ske skedde. Kåre reiste til himlen å levnede Lena alena. Noe å lære seg av i disse videone Lena
lagede  etter Kåre døtt.